Cicles Formatius Informàtica

De Wiki Eduard Lafitte
La revisió el 12:33, 5 set 2018 per Admin (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)
Jump to navigationJump to search

Introducció

Aquesta wiki preten publicar els apunts dels mòduls dels cicles d'informàtica, I facilitar la feina als alumnes. Amb links al moodle perquè pengin els treballs.

De moment es publicaran els mòduls:

M01 d'ASIX
M04 d'ASIX
M11 d'ASIX
M01 d'SMX

Cicles

ASIX

M01.- Implantació de sistemes Operatius

M04.- Llenguatge de Marques

DOM

Per la part de Javascript, teniu un exemple senzill de com fer un joc del "Penjat" fet amb HTML i Javascript.


XSL

L'XSL ens permet donar format a un XML i transformar-lo en diferents tipus de documents (XHTML, PDF, ....)

Podríem destacar dos components principals en l'XSL: l'XPath i l'XSLT.

L'XPath ens permet recòrrer el document XML com un arbre de nodes, i situar-nos en el que ens interessi tractar en cada momnet.

LXSLT ens permet donar format a l'element seleccionat amb l'XPath del document XML.

Exemple XSL 1

A la web de l'W3C podem trobar un manual sobre l'XPath i un sobre l'XSLT o podeu seguir aquesta wiki amb una breu explicació d'algunes de les opcions de l'XSL.


Joomla

Joomla és un Sistema Gestor de Continguts o CMS (exemples de CMS) robust, personalitzable i escalable, a més de ser software lliure.

Per instal·lar-ho seguirem els passos que hi han a la pàgina Instal·lar Joomla.


M11.- Seguretat i Alta disponibilitat

M11.- Seguretat i Alta disponibilitat


Hacking ètic i Anàlisi Forense

Hacking ètic

Anàlisi ForenseSMX

M01.- Muntatge i Manteniment d'equips

Vegeu També

Enllaços externs